نام: یوسف آزادیان
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: a z d _ u s f @ i a u n s . a c . i r
تلفن: 09358120265
آدرس: نوشهر - میدان لتینگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
ایران
1388
کارشناسی
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ایران
1386

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
معاونت اداری و مالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
خرداد 1390
تاکنون
حسابرس
سازمان حسابرسی
فروردین 1386
تیر 1387مقالات در نشریات

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
ارزیابی عوامل موثر بر رضایت سرمایه گذاران از محتوی گزارشگری مالی ....
مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی
1389
2
25

تحقیقات

عنوان
همایش منطقه ای اقتصاد مقاومتی - واحد نوشهر – عنوان مقاله: « نقش راهبردی اقتصاد مقاومتی در بحران اقتصادی جهان هزاره سوم » - آذر 1392.
اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار - همدان – عنوان مقاله: «سیستم 5s ابزاری ناب در سازمان های هزاره سوم چه چیزی؟ چرا؟ چگونه؟» - بهمن 1392.
پایان نامه با عنوان ارزیابی عوامل موثر بر رضایت سرمایه گذاران از نحوه گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – 1388.
دومين کنفرانس ملی چالش¬های اصلی صنعت و تولید ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- یکم اسفند 1392– عنوان مقاله: « تأثیرپذیری سطوح بودجه تکنولوژی اطلاعات از فاکتور های EOT و ارتباط آن با عملکرد سازمان ها»- 15-14 اسفند 1392.
دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری - استان گلستان - یکم اسفند
طرح پژوهشی با عنوان " اثر اخلاق کار اسلامی برکیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری" – محل اجرای طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر- تاریخ پایان طرح : آبان 1393.
مجری طرح پژوهشی با عنوان " « بررسی تاثیرپذیری رضایت سهامداران حقیقی از خصوصیات کیفی اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری» " – محل اجرای طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر- تاریخ پایان طرح : 1394
مقاله: « اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری (ICR) در سازمان ها ؛ چه چیزی؟ چرا؟ چگونه؟» - یکم اسفند 1392.
همايش ملي تحليل راهبردي ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در اقتصاد و مديريت حماسه اقتصادي اقتصاد مقاومتي- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل– عنوان مقاله: « تاثیر بحران بازار های مالی جهان بر اقتصاد ایران و ....اسفند 92
همایش منطقه ای اصلاح الگوی مصرف با رویکردهای حسابداری و مدیریت-واحد نوشهر – عنوان مقاله: «رویکرد های نوین مدیریت و اصلاح الگوی مصرف» - آذر 1388.
همایش منطقه ای توسعه کارآفرینی – واحد بندر انزلی – عنوان مقاله: «چشم اندازی بر کارآفرینی اجتماعی در هزاره سوم» - تیر 1388.
همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت (گامی در جهت تحقق حماسه اقتصادی) - واحد جویبار – عنوان مقاله: « تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری و توسعه نظام اقتصادی» - آبان 1392.
همایش منطقه ای رویکرد های نوین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت - واحد چالوس – عنوان مقاله: «تعامل حسابداری منابع انسانی HRA و سیستم مدیریت هزینه» - آبان 1387.
همایش منطقه ای گمرک شاهراه توسعه تجاری و اقتصادی، فرصت ها، چالش ها و راهکارها - واحد نوشهر – عنوان مقاله: «نقش گمرک نوین و مدیریت نوین گمرکی(CMM) در اقتصاد ایران: گذشته، حال، آینده» - دی1390.
همایش منطقه ای مهندسی ارزش و نقش آن در حسابداری مدیریت - واحد نوشهر – عنوان مقاله: «چشم اندازی بر مهندسی ارزش به عنوان فاکتوری جهت کاهش هزینه ها و ایجاد ارزش در سازمانها» - آبان 1389.
همکار در طرح پژوهشی با عنوان "«بررسی تاثیر حسابرسی و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در مدیریت سود در عرضه اولیه سهام» - محل اجرای طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر-تاریخ پایان طرح: 1392.
کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی – تهران – عنوان مقاله: «اثر اخلاق کار اسلامی بر کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری» - آبان 93.
کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار- گیلان- عنوان مقاله"بررسی تاثیرپذیری رضایت سهامداران حقیقی از خصوصیات کیفی اطلاعات در گزارشگری مالی شرکتها با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری" – شهریور 1394.
کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی با عنوان بررسی تاثیر حسابرسی و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در ...بهمن 92

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
The effect of Ethics on the Information Content of Earnings ....
usef azadian
3/5/2014
Conference
Journal
Asian Journal of Research in Banking and Finance
Volume
4
Issue
Pages
317-355
Publisher
Description