یوسف آزادیان

مربی دانشکده علوم انسانی


نام: یوسف آزادیان
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: a z d _ u s f @ i a u n s . a c . i r
تلفن: 09358120265
آدرس: نوشهر - میدان لتینگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
ایران
1388
کارشناسی
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ایران
1386

مقالات علمی 1 مقاله

Title
Authors
Publication Date
The effect of Ethics on the Information Content of Earnings ....
usef azadian
3/5/2014
Conference
Journal
Asian Journal of Research in Banking and Finance
Volume
4
Issue
Pages
317-355
Publisher
Description

سوابق اجرایی 2 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
معاونت اداری و مالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
خرداد 1390
تاکنون
حسابرس
سازمان حسابرسی
فروردین 1386
تیر 1387

مقالات در نشریات 1 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
ارزیابی عوامل موثر بر رضایت سرمایه گذاران از محتوی گزارشگری مالی ....
مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی
1389
2
25

تحقیقات 19 تحقیق

عنوان
همایش منطقه ای اقتصاد مقاومتی - واحد نوشهر – عنوان مقاله: « نقش راهبردی اقتصاد مقاومتی در بحران اقتصادی جهان هزاره سوم » - آذر 1392.
اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار - همدان – عنوان مقاله: «سیستم 5s ابزاری ناب در سازمان های هزاره سوم چه چیزی؟ چرا؟ چگونه؟» - بهمن 1392.
پایان نامه با عنوان ارزیابی عوامل موثر بر رضایت سرمایه گذاران از نحوه گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – 1388.
دومين کنفرانس ملی چالش¬های اصلی صنعت و تولید ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- یکم اسفند 1392– عنوان مقاله: « تأثیرپذیری سطوح بودجه تکنولوژی اطلاعات از فاکتور های EOT و ارتباط آن با عملکرد سازمان ها»- 15-14 اسفند 1392.
دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری - استان گلستان - یکم اسفند
طرح پژوهشی با عنوان " اثر اخلاق کار اسلامی برکیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری" – محل اجرای طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر- تاریخ پایان طرح : آبان 1393.
مجری طرح پژوهشی با عنوان " « بررسی تاثیرپذیری رضایت سهامداران حقیقی از خصوصیات کیفی اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری» " – محل اجرای طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر- تاریخ پایان طرح : 1394
مقاله: « اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری (ICR) در سازمان ها ؛ چه چیزی؟ چرا؟ چگونه؟» - یکم اسفند 1392.
همايش ملي تحليل راهبردي ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در اقتصاد و مديريت حماسه اقتصادي اقتصاد مقاومتي- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل– عنوان مقاله: « تاثیر بحران بازار های مالی جهان بر اقتصاد ایران و ....اسفند 92
همایش منطقه ای اصلاح الگوی مصرف با رویکردهای حسابداری و مدیریت-واحد نوشهر – عنوان مقاله: «رویکرد های نوین مدیریت و اصلاح الگوی مصرف» - آذر 1388.
همایش منطقه ای توسعه کارآفرینی – واحد بندر انزلی – عنوان مقاله: «چشم اندازی بر کارآفرینی اجتماعی در هزاره سوم» - تیر 1388.
همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت (گامی در جهت تحقق حماسه اقتصادی) - واحد جویبار – عنوان مقاله: « تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری و توسعه نظام اقتصادی» - آبان 1392.
همایش منطقه ای رویکرد های نوین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت - واحد چالوس – عنوان مقاله: «تعامل حسابداری منابع انسانی HRA و سیستم مدیریت هزینه» - آبان 1387.
همایش منطقه ای گمرک شاهراه توسعه تجاری و اقتصادی، فرصت ها، چالش ها و راهکارها - واحد نوشهر – عنوان مقاله: «نقش گمرک نوین و مدیریت نوین گمرکی(CMM) در اقتصاد ایران: گذشته، حال، آینده» - دی1390.
همایش منطقه ای مهندسی ارزش و نقش آن در حسابداری مدیریت - واحد نوشهر – عنوان مقاله: «چشم اندازی بر مهندسی ارزش به عنوان فاکتوری جهت کاهش هزینه ها و ایجاد ارزش در سازمانها» - آبان 1389.
همکار در طرح پژوهشی با عنوان "«بررسی تاثیر حسابرسی و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در مدیریت سود در عرضه اولیه سهام» - محل اجرای طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر-تاریخ پایان طرح: 1392.
کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی – تهران – عنوان مقاله: «اثر اخلاق کار اسلامی بر کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری» - آبان 93.
کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار- گیلان- عنوان مقاله"بررسی تاثیرپذیری رضایت سهامداران حقیقی از خصوصیات کیفی اطلاعات در گزارشگری مالی شرکتها با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری" – شهریور 1394.
کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی با عنوان بررسی تاثیر حسابرسی و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در ...بهمن 92